+45 30 42 61 11 coach@louiyoung.com

Handelsbetingelser 

Følgende vilkår gælder for alle ydelser, der bliver solgt gennem Loui Young – Performance Coaching. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, herunder; forløb og sessioner, som Loui Young – Performance Coaching påtager sig. 

Loui Young – Performance Coaching kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Loui Young – Performance Coaching slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Kundens fortsatte køb af ydelser efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

Generelle oplysninger 

Loui Young – Performance Coaching  
Adresse: Vilh. Bergsøes Vej 55 , 8210 Aarhus V
Telefon:  + 45 30 42 61 11  
Mail: coach@louiyoung.com
CVR-nr.: 28459394 

Ydelsens indhold

Loui Young – Performance Coaching, yder performance coaching til virksomheder indenfor personlig udvikling, lederskab og performance.  

  • Loui Young – Performance Coaching tilbyder tre forskellige 1:1 coaching forløb, på henholdsvis 3, 6 og 12 måneder.
  • De individuelle forløb aftales mellem Loui Young – Performance Coaching og Kunden.
  • Der afholdes som minimum én session hver 14.dag.
  • Kunden har adgang til fri hotline coaching mellem sessioner på telefon og mail.
  • Såfremt Loui Young – Performance Coaching ikke besvarer Kunden ved enhver henvendelse, vender Loui Young – Performance Coaching retur hurtigst muligt.

Kunden booker et forløb, ved at indgå en individuel aftale med Loui Young – Performance Coaching.

Priser og betaling 

De gældende priser er de, som på dagen for aftale indgåelsen er angivet på den pågældende ydelse. Alle priser til virksomheder er eksklusive moms og angives i DKK.

Loui Young – Performance Coaching kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl, og burde Kunden vide eller ved, at der er tale om en fejl, kan Kunden ikke få denne fejlagtige pris. Loui Young – Performance Coaching kan til hver en tid annullere en booking, såfremt Kunden ikke vil betale den korrekte pris.

Hos Loui Young – Performance Coaching kan der betales med Kreditkort og Mobilepay. Kunden betaler det fulde beløb for ydelsen straks ved aftalens indgåelse, og derved inden forløbets opstart.

Såfremt et forløb bliver afbrudt før tid, af årsager, som ikke skyldes Loui Young – Performance Coaching, returneres betalingen ikke.

Ændringer, afbud og aflysninger

Coachingforløbet afholdes på de aftalte tidspunkter mellem Loui Young – Performance Coaching og Kunden.

Loui Young – Performance Coachings ændringer

Loui Young – Performance Coaching er berettiget til at udskyde eller aflyse det aftalte sessionstidspunkt. Loui Young – Performance Coaching tilstræber at gøre dette hurtigst muligt og med minimum 24 timers varsel.

Den aflyste session bliver i så tilfælde udskudt til et andet tidspunkt, som Loui Young – Performance Coaching aftaler i samråd med Kunden. Dette giver ikke kunden ret til tilbagebetaling eller refusion.

Kundens ændringer

Enhver ændring foretaget af Kunden, herunder aflysninger, skal meddeles til Loui Young – Performance Coaching, senest 48 timer forinden det aftalte sessionstidspunkt. Såfremt Kunden ikke meddeler aflysningen rettidigt, betragtes sådan en aflysning som en brugt session.

Fortrolighed 

Hos Loui Young – Performance Coaching, er tillid og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget, fra- og om Kunden, vil blive behandlet fortroligt.

Kundens resultat  

Loui Young – Performance Coaching giver Kunden de nødvendige værktøjer, således at Kunden kan nå sit mål. Resultatet af ydelserne afhænger alene af Kundens indsats, og det vil altid være Kundens eget ansvar at opnå det ønskede resultat.

Ansvarsfraskrivelse

Loui Young – Performance Coaching fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens handlinger, beslutninger og resultater, af den årsag, at førnævnte alene er Kundens eget ansvar som følge af enhver form for ydelse leveret af Loui Young – Performance Coaching.

Ethvert erstatningsansvar, som Loui Young – Performance Coaching måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter, er begrænset til direkte skade og tab.

Loui Young – Performance Coaching er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade og/eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab, gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Loui Young – Performance Coaching har handlet simpelt uagtsomt. Loui Young – Performance Coachings erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50% af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningskravet vedrører.

Reklamationsret 

Reklamationsretten finder som udgangspunkt ikke anvendelse ved køb af tjenesteydelser. Du bedes derfor venligst, kontakte os med det samme, såfremt du oplever problemer.

Rettigheder

Loui Young – Performance Coaching har alle rettigheder til materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til et forløb.

Kunden opnår brugsret til trykt og digitalt materiale, ved køb af Loui Young – Performance Coaching ydelser. Denne brugsret er personlig, og må derfor alene anvendes til eget brug. Kunden må derfor ikke udlevere eller videregive materiale til tredjemand.

Persondatapolitik 

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.  

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Loui Young – Performance Coaching eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Byretten i Århus.

Klageadgang   

Såfremt du ønsker at klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Loui Young – Performance Coaching på coach@louiyoung.com.

Loui Young - Performance Coaching   Louise Hjorth Hørlyck   +45 30 42 61 11   coach@louiyoung.com | Cookie- og privatlivspolitik | Handelsbetingelser